Vi vill erbjuda våra kunder en tjänst där vi tar i beaktande både köparens och säljarens behov

Magnus Nyman AFM AB

Som en oberoende och privatägd fastighetsförmedlare strävar vi efter att erbjuda en tjänst där vi tar i beaktande både säljarens och köparens behov. Välj en fastighetsmäklare med lokalkännedom som koncentrerar sig på kundens bästa.

Tjänster
Fastighetsförmedling

Vi förmedlar fastigheter, bostäder och fritidsbostäder med lokalkännedom och yrkeskunskap.

Fastighetsvärderingar

Via oss får du enkelt din fastighet, bostad eller fritidsfastighets aktuella värde. Med många års erfarenhet kan vi garantera en grundlig värdering baserad på jämförelser och dagens marknadssituation.

Bouppteckningar

Vid en bouppteckning lönar det sig att så snabbt som möjlig kontakta oss. En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Kontaktuppgifter
Magnus Nyman AFM AB
Magnus Nyman

Verkställande direktör, AFM
0400 - 535 492
magnus@nymanlkv.fi

Magnus Nyman AFM AB
Greger Martell

Ekonomie magister, AFM
0440 - 423 755
greger@nymanlkv.fi