Fastighetsförmedling
Förmedling av fastigheter, bostäder, tomter och fritidsbostäder med lokalkännedom och många års yrkeserfarenhet.

Vuokravälitys
Vi hyr ut din bostad, enkelt och effektivt. Med vår goda lokalkännedom hittar vi din hyresgäst utan att du behöver anstränga dig, överlåt det till oss.

Kiinteistöarvioinnit
Via oss får du enkelt reda på din fastighets, bostads eller fritidsfastighets aktuella värde. Med många års erfarenhet kan vi garantera en grundlig värdering baserad på jämförelser och dagens marknadssituation.

Köpebrev
När det gäller att göra upp köpebrev och avtal lönar det sig alltid att överlåta till yrkeskunniga personer. Ett bra uppgjort köpebrev minskar risken för eventuella tvister i efterhand. Vi gör upp dina köpebrev och avtal noggrant med flera års erfarenhet. Det är viktigt att redan i förhandlingsskedet göra upp om alla delar som kommer att tas upp i köpebrevet eller-avtalet.

Bouppteckningar
Vid en bouppteckning lönar det sig att så snabbt som möjlig kontakta oss. En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Arvskiften
Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Alla arvingar är delägare i den juridiska person som dödsboet utgör. Över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av delägarna.

Bolagsbildningar
Vi har stor erfarenhet av bolagsregistreringar och bolagsbildningar och har hjälpt många företag till världen. När vi bildar ett bolag för din räkning garanterar vi att samtliga handlingar som krävs för bildandet är korrekta och efter dina önskemål. Ta kontakt så berättar vi mer!

Offentligt köpvittne
Vid överlåtelse av fastighet ska ett köpvittne närvara vid undertecknande av överlåtelsehandlingen. Även ett föravtal om fastighetsköp ska bevittnas av ett köpvittne.