Vi vill erbjuda våra kunder en tjänst där vi tar i beaktande både köparens och säljarens behov

Magnus Nyman AFM OY

Som en oberoende och privatägd fastighetsförmedlare strävar vi efter att erbjuda en tjänst där vi tar i beaktande både säljarens och köparens behov. Välj en fastighetsmäklare med lokalkännedom som koncentrerar sig på kundens bästa.

Tjänster

Fastighetsförmedlin

Vi förmedlar fastigheter, bostäder och fritidsbostäder med lokalkännedom och yrkeskunskap.

Fastighetsvärderingar

Via oss får du enkelt din fastighet, bostad eller fritidsfastighets aktuella värde. Med många års erfarenhet kan vi garantera en grundlig värdering baserad på jämförelser och dagens marknadssituation.

Bouppteckningar

Vid en bouppteckning lönar det sig att så snabbt som möjlig kontakta oss. En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Kontaktuppgifter

Magnus Nyman

Verkställande direktör, AFM

0400 – 535 492

[email protected]

 

Michael Lindroos

Försäljning

0400 – 426 686

[email protected]

 

Ta kontakt

Var finns vi?

Arkadiavägen 2

25700 KIMITO

 

Ring till oss

02 – 423 755

 

Skicka e-post